PRACOWNIA EMG WROCŁAW. POLIMED-Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie, ul. Energetyczna 8.

W pracowni EMG wykonywane są  badania neurofizjologiczne, m.in.: neurografia, miografia, próby tężyczkowe, próby miasteniczne.
Pracownia wyposażona jest w nowoczesny aparat EMG Keypoint Portable firmy Meden-Inmed. 
Wyniki badań wydawane są bezpośrednio po wykonaniu. 

O badaniach:
Elektromiografia (EMG) należy do badań neurofizjologicznych wykorzystywanych w diagnostyce chorób obwodowego układu nerwowego i mięśniowego. W diagnostyce elektromiograficznej wyróżniamy: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów (ENG), badania czynności bioelektrycznej mięśni (EMG), ocenę transmisji nerwowo-mięśniowej (próby miasteniczne), badania  odpowiedzi odruchowych oraz funkcji układu autonomicznego.
EMG jest to badanie czynności elektrycznej mięśni, które wykonuje się za pomocą elektrod igłowych ( zawsze są to elektrody jednorazowe) w spoczynku i podczas skurczu mięśnia. Neurografia (ENG) służy do badań przewodnictwa nerwowego czuciowego i ruchowego przy pomocy elektrod powierzchniowych stosując drażnienie prądem. Badanie może być dla pacjenta nieprzyjemne, ale zwykle jest dobrze znoszone.

Najczęstsze wskazania do badań EMG: 
- diagnostyka polineuropatii, określania jej postaci: aksonalnej, demielinizacyjnej. 
- diagnostyka uszkodzeń pojedynczych nerwów (mononeuropatii), w tym zsp. cieśni kanału nadgarstka. 
- diagnostyka uszkodzeń nerwu twarzowego i trójdzielnego. 
- diagnostyka uszkodzeń korzeni rdzeniowych, różnicowanie z uszkodzeniami nerwów obwodowych, 
splotów nerwowych. 
- diagnostyka chorób neuronu ruchowego, różnicowanie uszkodzeń komórek rogów przednich, 
korzeni nerwowych splotów i nerwów obwodowych. 
- diagnostyka uszkodzeń uszkodzeń splotu barkowego 
- diagnostyka miopatii wrodzonych i nabytych (zapalnych), miotonii. 
- ocena zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w zespołach miastenicznych

Badania wykonywane są

w poniedziałki | wtorki | czwartki
w godzinach 15:30 – 20:00
lokalizacja: ul. Energetyczna 8, 53-330 Wrocław
tel: 071 361 86 30
      071 361 94 62
tel. kom: 602 842 576
EMG SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA. PRACOWNIA ELEKTROMIOGRAFII (EMG), lek. med. ANDRZEJ KOBAK

POLIMED, 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna 8/1.